Мере заштите Цовид-19

Предузете мере:

Поступци чишћења:

Наша компанија удовољава свим безбедносним захтевима које поставља Министарство туризма и надлежни органи.

Контактирајте нас за више информација и питања.
Цене су различите за резервације дуже од 5 дана.

​© 2020