Μέτρα προστασίας από τον Covid-19

Μέτρα που λαμβάνουμε:

Διαδικασίες καθαρισμού:

Η επιχείρησή μας συμμορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις ασφαλείας που ορίζει το Υπουργείο Τουρισμού και οι αρμόδιες αρχές.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες και ερωτήσεις.
Οι τιμές διαμορφώνονται διαφορετικά για κρατήσεις μεγαλύτερες των 5 ημερών.

​© 2020