Мерки за защита на Covid-19

Мерки, които предприемаме:

Процедури за почистване:

Нашата компания отговаря на всички изисквания за безопасност, определени от Министерството на туризма и компетентните органи.

Свържете се с нас за повече информация и въпроси.
Цените са определени по различен начин за резервации, по-дълги от 5 дни.

​© 2020